Privacyverklaring

Inno Nautic is zich bewust van uw vertrouwen in ons, en wij zien in dat het onze verantwoordelijkheid is om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy verklaring heeft tot doel om u op simpele en duidelijke wijze uit te leggen hoe wij uw persoonlijke gegevens opslaan en/of gebruiken. Dit is van toepassing op de volgende personen;

• Alle klanten uit het verleden, het heden en de toekomst van Inno Nautic BV (Magmagrill.eu) die zich op onze website geregistreerd hebben of dit zullen doen, met de bedoeling onze producten of diensten te bestellen. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren, ook nadat uw bestelling is afgehandeld, in overeenstemming met Nederlandse Belasting Wetgeving die ons een bewaarperiode oplegt voor orderdocumenten en facturen.


• Iedereen die betrokken is bij een transactie met ons bedrijf, in persoon of als vertegenwoordiger van een inkoop/verkooporganisatie (bijvoorbeeld een inkoper, manager, agent, operationeel manager of vertegenwoordiger etc.).

• Alle niet-Inno Nautic (Magmagrill.eu) klanten zoals personeel of personen die ons per email benaderen voor bijvoorbeeld technisch advies via onze email adressen info@innonautic.nl, info@magmagrill.eu etc..


Welke persoonlijke informatie verzamelen en bewaren wij?

Inno Nautic BV (Magmagrill.eu} kan onderstaande persoonlijke informatie over u verzamelen, verwerken en bewaren: 

• informatie over het gebruik van onze website, (inclusief cookies, Google Analytics data, Social Media zoals Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest etc.) 

• informatie die u verstrekt om zich te registreren op onze website zoals uw naam en voornaam, email adres, woonadres of afleveradres, IP adres van uw mobiele apparaat of PC en alle overige informatie die u ons verstrekt voor het correct verwerken van uw order. 

• informatie die via onze website verwerkt wordt om uw order correct uit te voeren zoals pakbonnen, facturen, aflever- en/of factuuradres, telefoonnummers van contactpersonen (eventueel anders dan van u zelf) en vrachtinformatie etc..

• elke andere informatie die u naar onze email adressen info@innonautic.nl, info@magmagrill.eu of enig ander email adres dat in gebruik is bij onze organisatie stuurt. 


Het gebruik van persoonlijke data

Inno Nautic BV kan uw persoonlijke data gebruiken voor: 

• het administreren van onze website,

• onze website voor u te personaliseren,

• u toegang te verschaffen tot onze site en gebruik te laten maken van onze webshop,

• u producten te sturen die u bij ons bestelt,

• u informatie te verstrekken waarom u vraagt (zoals technische informatie),

• u documenten te sturen zoals orderbevestigingen, pakbonnen, en facturen etc.,

• betalingen van u te ontvangen; en

• u mogelijk gepersonaliseerde marketing communicatie te sturen. U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde marketing communicatie door het "unsubscribe" vakje in de betreffende email aan te vinken of door ons een email te sturen via info@innonautic.nl of info@magmagrill.eu. U heeft het recht om ons geen toestemming te geven u gepersonaliseerde marketing communicatie te sturen.


Gevoelige data

Wij verzamelen geen informatie over uw gezondheid, etniciteit, religie of politieke overtuiging.

Agenten, Onderaannemers, en gerelateerde bedrijven

Daar waar Inno Nautic BV uw gegevens met anderen (agenten, verzendbedrijven, onderaannemers (logistieke dienstverleners) of gerelateerde bedrijven (Magma USA) deelt, zal deze partij uw gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacy verklaring.

Naast de informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven elders genoemde doeleinden, kan Inno Nautic BV uw persoonlijke gegevens bekendmaken voor zover dit wettelijk vereist is, in verband met gerechtelijke procedures of toekomstige juridische procedures, en om haar wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

Beveiliging van uw data

Inno Nautic BV neemt alle redelijkerwijs te verwachten technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik of verandering van uw persoonlijke data te voorkomen. 

Inno Nautic BV slaat alle persoonlijke informatie op op beveiligde interne servers (computers), bij Afas Software Online en bij ons hosting bedrijf. Meer specifiek en in overeenstemming met de AVG wetgeving nemen wij alle beschikbare technische en organisatorische maatregelen (voorschriften, procedures, IT beveiliging etc.) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens, en de wijze waarop deze gebruikt worden te waarborgen.

Bovendien zijn medewerkers van Inno Nautic onderworpen aan geheimhouding en mogen ze uw persoonlijke gegevens niet onrechtmatig of onnodig bekendmaken.

Inno Nautic BV zal haar databases nooit verkopen aan derden . 

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Informatie die Inno Nautic BV verzamelt, kan worden opgeslagen en verwerkt in en worden overgedragen tussen alle landen waarin Inno Nautic BV opereert om het gebruik van de informatie mogelijk te maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U stemt in met dergelijke grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke informatie

Uw rechten

• U heeft het recht uw door ons bewaarde gegevens in te zien

• U heeft het recht op correctie indien de door ons bewaarde gegevens onjuist zijn

• U heeft het recht om het gebruik van uw data te beperken indien;

- u denkt dat de gebruikte informatie onjuist is

- u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig gebruiken

- u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens

• U heeft het recht uw data te laten verwijderen indien;

- wij deze niet langer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel,

- u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke data intrekt

- u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw data voor gepersonaliseerde marketing communicatie

- Inno Nautic onwettig gebruik maakt van uw data, of een EU-wet of een wet van een van haar lidstaten Inno Nautic verplicht uw gegevens te verwijderen

• U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw gegevens bewaren of verwerken. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).



Bijwerken en/of wijzigen van deze privacy verklaring

Inno Nautic BV kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Deze verklaring is gemaakt op 2 mei 2018. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.  

Andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. Deze websites van derden hebben geen toegang tot onze databaseserver waarop uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Inno Nautic BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van derden.

Neem contact met ons op

Indien  u vragen heeft over deze provacy verklaring of over de wijze waarop Inno Nautic met uw persoonlijke gegevens omgaat, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG),
•  via email naar info@innonautic.nl of info@magmagrill.eu, of 
•  via gewone post aan Inno Nautic BV, Terschelling 32, 1967EC Heemskerk, Nederland.
•  via telefoon: +31-(0)251 83 66 87